Par Dzīvības ciklu "Gribu dzīvot"

Šajā sadaļā ir jābūt stāstam "Par mums" un par to arī ir šī mājaslapa. 

Mājaslapa GribuDzīvot ir par dzīvību, tātad par katru cilvēku, kurā pukst sirds. Kāds bija par mums vēl pirms mūsu piedzimšanas, kāds bija par mums, kamēr bijām mātes vēderā, kāds iestājās un bija par mums, kamēr augām un attīstījāmies un nokļuvām līdz šim brīdim. Arī pieaugušiem esot ir brīži, kad mums ir nepieciešams, lai kāds būtu par mums un ar mums, tāpat dzīvē arī nonākam situāciju priekšā, kur mums ir dota izvēle iestāties Par Dzīvību un to atbalstīt, aizstāvēt. Pasaulē, kas ir ievainota un egoistiska:

Mēs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs, uzskatām par savu misiju iestāties par dzīvību visā cilvēka dzīves garumā - no iesākuma līdz cilvēka mūža pēdējam brīdim. Vēlamies informēt sabiedrību par dzīvību un tās svarīgumu, it īpaši uzrunājot to jomu speciālistus un pārstāvjus, kuri savā ikdienā sastopas ar cilvēkiem, visbiežāk grūtu un smagu izvēļu priekšā, un ar cilvēkiem, kuri sniedz citiem atbalstu un padomu.

Mūsu mērķis ir sabiedrība, kas iestājas par cilvēka dzīvību visā cilvēka dzīves garumā.


Par Dzīvību!

Latvijas Republikas Satvermes[i] 93. pants nosaka, ka ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Mēs uzskatām, ka dzīvība pastāv jau no ieņemšanas brīža un tāpēc tā ir neaizskarama un aizsargājama. Mēs iestājamies par veselīgu, visaptverošu un pilnvērtīgu bērnu attīstību. Mēs esam par cilvēkiem vajadzībās, par tiem, no kuriem daudzu acis novērstas.  mēs esam par senioriem un cienīgu dzīvi līdz pat mūža nogalei. Mēs iestājamies par katru dzīvību visos vecumos un uzskatam par nepieciešamu būt klātesošie Dzīvības procesā un sniegt vajadzīgo atbalstu. Ikvienā vecumā personai ir tiesības uz dzīvību un pilnvērtīgu dzīvi un nevienam nav tiesības atņemt dzīvību.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija[ii] nosaka, ka “katram cilvēkam ir tiesības uz dzīvību, brīvību un personas neaizskaramību” (3.pants) un, ka “Katram cilvēkam, lai kur viņš atrastos, ir tiesības tikt atzītam par personu likuma priekšā” (6.pants).

Mēs ticam, ka katrs grib un ir tiesīgs dzīvot un esam šeit, lai dalītos ar Jums informācijā par dzīvību. It īpaši, aizstāvot un runājot par tiem, kas paši nav spējīgi sevi aizstāvēt.