Atklāšana: S.Dišelere un O.Smoļaks
Lekcija "Cilvēka dzīvība" A.Rotberga“Aborts kā gribēts vai negribēts zaudējums: teoloģiskie un psiholoģiskie aspekti” E. un K. Maži


Daiņa un Guntas stāsts 


Inas stāsts

Vinetas Stāsts

Ineses stāsts

 .